Kerken Koudum bidden gezamenlijk

KOUDUM - De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

Waar zijn de gebedssamenkomsten?

De gebed samenkomsten zijn : Maandag 21 januari. 19.30 uur tot 20.30 uur Volle Evangelische gemeente, Hoofdstraat 49 Boerderij zaal. Woensdag 23 januari. 19.30 uur tot 20.30 uur: Baptisten gemeente , Nieuwe weg 29 Het Baken. Vrijdag 25 januari. 19.30 uur tot 20.30 uur; PKN gemeente, Smidsweg 2 op`e Hichte.