Ongeloof over Nashville-verklaring: wat vindt B&W over discriminaties homo’s, bi’s en transgenders?

BALK - De fracties van Groen Links en PvdA DFM hebben met verbazing en ongeloof kennisgenomen van de ondertekening van de vertaalde Nashville-verklaring door orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici in Nederland.

Oproepen tot discriminatie kan niet

Omdat er in De Fryske Marren ook orthodox-protestanten actief zijn (’en dat mag uiteraard aldus GroenLinks en de PvdA). ‘Maar het kan wat onze fracties betreft niet zo zijn dat er in het publieke domein vertegenwoordigers van orthodox-protestantse kerken/organisaties, hun leden of bezoekers oproepen tot het discrimineren van LHBTI-ers.’

In strijd met de grondwet

Ze voegt daar aan toe:’Uiteraard geldt dit in brede zin voor religieuze organisaties. Het is in strijd met de Grondwet en een initiatief wat in de kern discriminatie in zich bergt. En dus dient te worden bestreden. Voor onze fracties geldt heel krachtig: iedereen is gelijk. Wij gaan er van uit dat dit ook geldt voor het gemeentebestuur. Om die reden hebben de beide partijen om een mening gevraagd als het gaat om de Nederlandse versie van Nashville-verklaring, de anti LHBTI-uitingen daarin en de ondertekening van dit pamflet. Ook wil ze van het college weten of die ook vindt dat de Nashville- verklaring een schadelijk document voor orthodox-christelijke LHBTI-ers is en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars is. Ze vraagt B&W verder zich in het openbaar te distantiëren van de Nashville-verklaring.

Verdedigen grondwet

GroenLinks en PvdA willen verder van B&W weten of zij ook vinden dat ze een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hebben bij het uitdragen en verdedigen van de grondwet en grondrechten. Als dat zo is, dan wil ze weten of burgemeester en wethouders in die kwestie een taak en of rol weggelegd zien en waar die uit bestaat. Als ze dat niet vindt, dan wil ze van B&W weten waarom ze die rol niet ziet. Ook vraagt ze B&W om in gesprek te gaan met of een signaal af te geven in de richting van lokale kerkbestuurders, voorgangers, predikanten en organisaties . Daarin zou B&W dan haar zorgen moeten uit over de effecten die het sympathiseren met en uitdragen van de Nashville-verklaring kan hebben in de gemeente.

Storm van kritiek

‘Er is inmiddels een storm van kritiek en verontwaardiging in de samenleving te bespeuren, ook in onze gemeente. Wat onze fracties betreft, niet ten onrechte. Dit anti-homopamflet is een ontkenning van het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden LHBTI-ers. Het pamflet is een stap terug in de tijd en doet bij ons de zorg groeien over wat het effect zal zijn op/in de samenleving en op het gedrag en welzijn van mensen. Dat seksualiteit een vrije keuze behoort te zijn en dat mensen hun geaardheid niet hoeven te verbergen of afzweren, komt onder druk te staan en wordt door de ondersteuners van deze verklaring aangevochten.’