Tûk Wenjen maakt extra ‘groene’ stappen in 2019

BALK - Gemeente De Fryske Marren gaat dit jaar een adviesgesprek aanbieden (Nota-0) over gasloos en energieneutraal wonen. Dit advies biedt bewoners inzicht in de maatregelen en kosten om hun huis energieneutraal en gasloos te maken.

Extra groen stapje

,,We zullen vanuit Tûk Wenjen particuliere woningbezitters in De Fryske Marren blijven stimuleren en faciliteren om hun woningen (verder) te verduurzamen’’, zegt Tamara Abma, persvoorlichter De Fryske Marren. ,,We doen hier nog een extra (groen) stapje bovenop. De aanpak in 2019 ziet er namelijk iets anders uit. We blijven onafhankelijk basisadvies (basis energieadvies) aanbieden zoals eerder het geval was. Daarbij komt dus het advies voor gasloos en energieneutraal wonen.’’ Het basisadvies kan naar verwachting vanaf begin februari 2019 worden aangeboden.

De afgelopen periode de gemeente het project Tûk Wenjen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat honderden woningeigenaren de informatieavonden (groene startavonden) bezochten, energieadvies ontvingen en hun woning verduurzaamden. ,,Ook is gebleken dat onafhankelijk advies bij bewoners thuis in een grote behoefte voorziet’’, zegt Abma. ,,Zeker door de landelijke ontwikkelingen, zoals gasloze woningen en verhoging van de gasprijzen, zal naar verwachting de vraag naar advies en verduurzaming van de woning blijvend toenemen.’’

Samenwerking met lokale bedrijven

Voor komend seizoen wordt de samenwerking met lokale en gecertificeerde (uitvoerende) bedrijven, zoals installateurs en bouwbedrijven, uitgebreid.

Informatieavonden Tûk Wenjen

Vanaf februari houdt de gemeente zes informatieavonden (groene startavonden) over het project. De avonden vinden plaats in de maanden februari, maart en april op verschillende locaties in De Fryske Marren.