Een reis langs Bijbelse taferelen in doopsgezinde kerk Balk

BALK - Joke Kant (uit Nijkerk) exposeert 5 dagen lang (van woensdag 16 januari t/m zondag 20 januari) in de Doopsgezinde Kerk in Balk en roept daar met porseleinen poppen diverse Bijbelverhalen tot leven. .

Het verhaal van een hobby die een gepassioneerde dagtaak is geworden. Kant woont in Nijkerk, maar heeft een nauwe band met Fryslân. Ze woonde er een aantal jaren omdat haar man, ds. Kees Kant predikant was in Tzum van 1999-2003. De liefde voor porseleinen poppen heeft ze al heel lang. Vanaf 1980 maakte ze zelf poppen van zelfhardende klei en klei die gebakken moest worden in de oven.

Link met het geloof

Een link met het christelijk geloof had die hobby toen nog niet. Tot ze in 2010 op het strand bij Katwijk aan Zee liep (tot voor kort haar woonplaats). ”Ik vond twee stukken hout en zag daarin het kruis van Christus”. Een nieuwe wereld ging voor haar open want ineens zag Kant dat ze de poppen kon verbinden met het evangelie door ze in een bepaalde setting neer te zetten. Het eerste tafereel dat ze uitbeeldde was een kerststal.

Het bleek iets te zijn dat niet alleen kinderen aansprak, maar zeker ook volwassenen, merkte ze aan de reacties in de kerk. Daarna werden door haar man steeds vaker taferelen gebruikt als decoratie en aanschouwelijk materiaal tijdens de verkondiging. Inmiddels heeft Joke Kant meer dan 100 poppen die te zien zijn in 22 eigengemaakte taferelen. “De poppen maak ik niet meer zelf. Dat is te arbeidsintensief. Ik gebruik nu porseleinen poppen die ik vind op rommelmarkten en via Marktplaats. Dat is goedkoper en ook beter, omdat ik de poppen toch helemaal kaal maak”. Zodra Kant een exemplaar gevonden heeft “gaat alles eraf, inclusief het haar”. Van nul af bouwt ze de pop naar eigen inzicht op, passend bij de Bijbelse voorstelling. “Ik gebruik voor de kleding natuurlijke aardetinten, zodat de pop niet afleidt van het verhaal”.

Langs Adam en Eva in het paradijs

In Balk kunnen mensen straks lopen langs Adam en Eva in het paradijs, de aartsvaders in één verhaal, David en Goliath, de bruiloft te Kana, de Klaagmuur in Jeruzalem enz. De taferelen staan allemaal apart in wat Kant “stemhokjes”noemt. De hele inrichting daarvan heeft ze ook zelf gedaan. Van meubeltjes tot de aankleding met stof. Om het zo realistisch mogelijk te maken gaat ze ver. Woestijnzand komt uit de Sinaï-woestijn, kikkererwten uit Haran – in Oost-Turkije waar de roots van Abraham liggen – en stukjes hout verzamelde ze bij het meer van Galilea.

In curverbakken

Als ze niet geëxposeerd zijn, staan de panelen thuis in curverbakken waar alles per tafereel is opgeborgen. Ondanks dat het poppen zijn weet Kant van reacties van mensen die kwamen kijken dat “de voorstellingen hen echt raken”. Dat vindt ze zelf ook het mooie: het verhaal van Jezus wordt net even op een andere wijze uitgebeeld. “En ik ga de hele Bijbel door: van het scheppingsverhaal tot de Openbaring van Johannes “. Kant blijft de hele week in Balk zodat ze op verzoek ook buiten de openingstijden van de expositie groepen kan rondleiden.

Ter plekke zijn boekjes te koop met de titel “Passie en Pasen in Porselein waar diverse taferelen in staan afgebeeld. Meer informatie www.bijbelsetaferelen.nl