Lezing over grafcultuur in Hindeloopen

HINDELOOPEN - Dag, mijn lieve moeder. Die tekst zagen Peter Karstkarel en zijn vrouw Klaske enige jaren geleden op het kerkhofje van Brongerga, naast de imposante grafkelder van de familie van Limburg, Stirum. Het kleine zerkje met het simpele opschrift en verder niks, wekte daardoor hun belangstelling voor de grafcultuur. Daarom houdt hij daar nu een lezing over.

Een jarenlange reis langs honderden kerken, kerkhoven en begraafplaatsen in Fryslân volgde en in 2015 verscheen hun gelijknamige boek over de grafcultuur in Fryslân.

Ontroerende reis

TIjdens zijn lezing neemt Peter Karstkarel, (kunst)historicus, neerlandicus en architectuurkenner, u mee op een ontroerende reis langs kerken en kerkhoven. Zowel de grafcultuur in als buiten de kerk komt aan bod. In de kerken zijn bijvoorbeeld veel bijzondere oude zerken en rouwborden bewaard gebleven. Maar ook op de kerkhoven zijn genoeg interessante herinneringen te vinden om even bij stil te staan. Denk aan familiebegraafplaatsen van de elite, graven van bekende Friezen, bestuurders en kunstenaars, maar ook van personen met gewone beroepen, mits vermeld op hun graf. Er is grafpoëzie die soms een glimlach opwekt, tot vertedering leidt of juist tot nadenken stemt. En emotie is er ook in andere vormen. Zoals bij het lezen van in steen gebeitelde drama's: schipbreuk, epidemieën, kindersterfte, oorlog, verkeer, geweld en schaatsongelukken.

Peter Karstkarel zal in zijn verhaal ook aandacht besteden aan de funeraire cultuur in Hindeloopen en naaste omgeving. Een ongewoon onderwerp, maar hij zal u hiermee zeker weten te boeien.

De lezing is in Museum Hindeloopen, zondag 20 januari om 15.00 uur.