Kies voor groen!

OUDEMIRDUM - ‘Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Europa probeert de diversiteit aan dieren en planten in stand te houden. Dat doen ze door natuurgebieden die bepaalde dieren en planten herbergen een Europese taak te geven. Zo’n natuurgebied bewaart in feite natuur voor heel Europa. Het IJsselmeer is als Natura 2000 gebied onderdeel van dit netwerk. Het moet ook specifieke natuurwaarden in stand houden. Het gaat dan om het behoud van alle watervogels, maar vooral om soorten die nu al gevaar lopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Fuut en Duikeenden. Op deze manier draagt het IJsselmeer bij aan het behoud van de Europese biodiversiteit.

Rijkswaterstaat heeft samen met de provincies die het IJsselmeer omringen bekeken welke aktiviteiten dan wel of niet toelaatbaar zijn. Er is ook naar zandwinning gekeken, en daarvoor is speciaal een kaart gemaakt. De kleuren spreken voor zich. Rood: nee, tenzij.

Nee tenzij betekent: Tenzij schade kan worden uitgesloten, het belang heel groot is en er geen alternatieven zijn. Blauw: ja, mogelijk. Dit is te vertalen als: ja, misschien. Groen: ja, waarschijnlijk,’stelt de actiegroep tegen zandwinning.

Op de illustratie: Uit Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023: Toetsingskaders. De gele pijl wijst naar het midden van het zandwinplan van Smals. De zandwinput en het industriële zandwineiland liggen dus juist in het rode gebied.

‘De commissie die het Zandwinningsplan moet beoordelen en heeft beoordeeld (de commissie MER) is van mening dat met het voorliggende plan van Smals natuurschade niet kan worden uitgesloten. En we zien op de kaart dat er in het IJsselmeer een groot groen gebied ligt. Als daar een zandwinning komt, is er geen schade aan de specifieke natuurwaarden. Die natuurwaarden die we graag voor onszelf willen bewaren. Maar die we zelfs voor heel Europa moeten bewaren, omdat het IJsselmeer daarvoor aangewezen is.’ De actiegroep tegen zandwinning heeft op haar pagina veel meer informatie staan: www.geenzandindustrieijsselmeer.nl/.