Fonds van 750.000 euro voor zonnepanelen op woonhuizen

BALK - Het is nu voor particuliere huiseigenaren in Friesland mogelijk om via zonnepanelenverhuurder Solease zonder investering zonnepanelen te laten installeren op hun eigen dak. Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) stelt hiervoor € 750.000 beschikbaar en zet haar kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese huishoudens te verduurzamen. Door deze investering kunnen op termijn bijna 900 huishoudens kosteloos overstappen op zonne-energie.

Meer groei

Het aantal zonnepanelen op particuliere Friese daken is beperkt en moet harder groeien. Door de samenwerking met Solease kan het Friese Energiefonds een substantiële impuls geven aan de verduurzaming van Friese woningen. Michel Hendriks, directeur van het Friese Energiefonds, licht toe: “We zijn heel blij dat we als FSFE nu financieringsoplossingen hebben voor zonnepanelen van particulieren tot aan grote zonneweides en alles daar tussenin, inclusief woningcoöperaties.”.

Zorgeloos zonnepanelen huren

Door zonnepanelen te huren, besparen gezinnen op hun stroomkosten. Gemiddeld houden de huurders van Solease onderaan de streep zo’n 130 euro per jaar over. Solease verzorgt de aanschaf, installatie, monitoring, reparatie en verzekering van de panelen. De drempels die mensen ervaren bij het kopen van zonnepanelen, zoals het hoge aanschafbedrag en de lange terugverdientijd, vallen hiermee dus weg.

Zonnepanelen op Friese daken vangen bovengemiddeld veel zon in vergelijking met de rest van Nederland. Op sommige plekken is de zoninstraling zelfs even hoog als in Noord-Frankrijk. Dat maakt het extra aantrekkelijk om over te stappen op zonne-energie. Daarnaast is het overkopen van het zonnestroomsysteem op elk moment mogelijk. Daarvoor bouwen huurders ieder jaar een koopkorting op van gemiddeld ruim 200 euro.

Toekomstige uitbreiding

Het streven van beide partijen is om de portefeuille uit te breiden naar € 5 miljoen, waarbij een bank voor € 4 miljoen instapt. Roderick van Wisselingh, financieel directeur van Solease, zegt daarover: “Door de financiële steun van FSFE kan Solease in Friesland 150 huishoudens extra helpen om over te stappen op zonne-energie. Met de beoogde bankfinanciering erbij, wel 900 huishoudens. En daarna willen we graag nog meer mensen helpen. Met een besparing van ongeveer 2.000 kilogram CO2 per jaar per zonnedak levert dit een mooie duurzame impact op in Friesland.”.

Van Friesland voor Friesland

Met de financiering van het FSFE vloeit een deel van de rente terug naar de Provincie Friesland waardoor deze gelden binnen de provinciegrenzen blijven en bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor versterking van de Friese “Mienskip” (gemeenschap). Solease werkt zoveel mogelijk met lokale installateurs. De kans is dus groot dat een Fries installatiebedrijf de panelen op de Friese daken komen monteren.

Voor meer informatie: www.solease.nl/friesland.