Redders in nood bij Bridge

BALK - Dankzij Bertus Nijholt en Tjibbe Hoekstra was er geen stilzit in de B. Bovendien werden zij ook nog eerste in die lijn. De andere leden noemden hen zelfs redders in nood.

Uitslagen Bridgeclub Balk 21 januari 2019:

A. 1. Wiebe Visser & Griet van der Goot 57,81; 2.Jakob Kuiper & Mattheo van Rijs 55,21; 3. Harm van der Zee & Rimmy Bouwer 54,69; 4. Julius Lolkema & Bennie Postma 53,65; 5. Cathy Krenning & Hanneke Steensma 51,04; 6. Wiebren Klijnsma & Foekje Hoogervorst 48,96; 7. Sipkje van Gosliga & Frans Hoogervorst 48,44; 8. Gosse Hylkema & Marianne van Olffen 46,35; 9. Meinze Kuiper & Sjoerd de Groot 44,27; 10. Durk Bosman & Hendrik Eppenga 39,58.

B. 1. Bertus Nijholt & Tjibbe Hoekstra 62,60; 2. Janny Bult & Corrie Hendriks 59,49; 3. Wigle Haringsma & Japke Haringsma 51,30; 4. Lolly Klijnsma & Riekie Witteveen 51,09; 5. Boudien de Jong & Ackelyn Stapensea 49,27; 6. Alie Sijtsma & Hendrina Monkelbaan 48,49; 7. Binne Eppenga & Roelie de Graaf 46,98; 8. Doet Lieivaart & Sietske Lolkema 46,42; 9. Hilly Dijkstra & Berty van der Ham 42,01; 10. Hessel Heeringa & Margreet van ’t Land 41,88.