Extra Petear over zandwinning IJsselmeer

JOURE - De gemeenteraad van De Fryske Marren houdt maandag 4 februari een Petear over het bestemmingsplan dat de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer mogelijk maakt.

In dit Petear kunnen betrokkenen aan de raad meegeven wat zij belangrijk vinden in de afweging over het onderwerp.

De raad heeft besloten tot een nieuwe vergaderstructuur. Nieuw is dat er een Petear wordt gehouden voorafgaand aan besluitvorming. Inwoners, betrokkenen en instanties kunnen aan de woordvoerders uit de raad meegeven hoe men over dit onderwerp denkt. Het Petear is bedoeld om de raad in de gelegenheid te stellen zich een beeld te vormen over een bepaald voorstel, waarover de raad een beslissing gaat nemen. Raads- en commissieleden kunnen daarom aan deelnemers van het Petear verhelderende vragen stellen zonder met elkaar in discussie te gaan. Ook voor- en tegenstanders gaan niet met elkaar in discussie.

Extra Petear over bestemmingsplan zandwinning

In sommige gevallen wordt er een Extra Petear over een specifiek onderwerp gehouden. De agendacommissie van de raad heeft besloten over dit bestemmingsplan een Extra Petear te houden op maandag 4 februari, in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure. Het enige agendapunt is de Bestemmingsplanwijziging, die zandwinning in IJsselmeer mogelijk maakt. De bijeenkomst is openbaar en start om 20:00 uur.

Iedereen is welkom om het Petear bij te wonen. Toehoorders hoeven zich niet aan te melden. Deelnemers aan het Petear met de raadsleden, moeten zich wel aanmelden. Dat kan tot 30 januari in een e-mail aan griffie@defryskemarren.nl.

Omdat veel belangstelling wordt verwacht, is het aan te raden om gelijksoortige opvattingen en informatie zoveel mogelijk te bundelen door bijvoorbeeld gezamenlijk één of een beperkt aantal woordvoerders aan te wijzen.

Debat en besluitvorming op een later moment

Ook voor dit onderwerp geldt dat het op een later moment in een openbare raadsvergadering opnieuw aan de orde komt. Dan zullen de raadsleden een Debat hebben over het voorstel over de zandwinning en dan in het Beslút een besluit nemen. Ook dit is een openbare bijeenkomst waar iedereen als toehoorder welkom is. De datum van deze raadsvergadering is nog niet bekend.