Weromsjen yn Gaasterlân (410)

Een stukje verdwenen Balk herleeft.

In zijn functie als eerste directeur van het in 1948 oprichtte Zuiderzeemuseum in Enkhuizen maakte architect Siebe Jan Bouma (1890-1959) honderden foto’s en dia’s in plaatsen rond het IJsselmeer. Deze prachtige dia is gemaakt aan de Raadhuisstraat in Balk. We zien de schuur met woonhuis van timmerman van Hout. Rechts de steeg naar de dokterspraktijk van Van den Bijllaardt en later Westra. Links is nog net een fragment van de woning van Huitema te zien.

Het pand is tot circa 1907 in gebruik geweest als boerderij. Hendrik Brants van der Goot, Marten Brants van der Goot, Petrus Martens van der Goot en als laatste Otte Cornelis Bouwstra waren veehouder, landbouwer en zuivelboer in de 19e eeuw op dit adres. Johannes Thijsses van Hout maakte er een timmerschuur van. In 1953 kreeg de voormalige boerderij de adressen Raadhuisstraat 14,15,16. Het voorhuis, Raadhuisstraat 14 en 15, werd door 2 gezinnen bewoond. Zoals de familie Onne de Vries en familie Pieter Kuiper. In 1958 werd het pand gesloopt om ruimte te maken voor de aanleg van de Bogermanstraat. Zie nummer 151 van deze rubriek.

Foto: F071347 beeldbank cultureel erfgoed, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327