Campagne tegen toename huiselijk geweld tijdens feestdagen

REGIO - Kerstverlichting in het thema van de campagne ‘Voor een veilig thuis’, tegen huiselijk geweld. Hiermee wil de overheid duidelijk maken dat huiselijk geweld niet ophoudt tijdens de feestdagen.

Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Vlak na de feestdagen is er een piek in het aantal telefoontjes naar het Steunpunt Huiselijk Geweld. ,,De voorbereidingen brengen spanningen met zich mee. Je brengt meer tijd door met je familie en er wordt veel gedronken. Dan kan het snel escaleren'', vertelt Yvonne Lammers, manager Steunpunt Huiselijk Geweld. ,,Gezinnen waar het niet goed gaat, vinden het vaak lastig zelf hulp te zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat omstanders actie ondernemen.'' Het Steunpunt Huiselijk Geweld is te bereiken via 0900-1262626 of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling op 0900–1231230. Meer op: www.huiselijkgeweldisgeenfeest.nl.