Oliebollenvet niet in riool

Balk - Wie oliebollen- en ander frituurvet door het toilet spoelt of via de goot laat verdwijnen, zadelt de waterschappen op met forse kosten. Vet verstopt en verontreinigt namelijk het rioolstelsel. Jaarlijkse kosten: zo’n 200.000 euro.

Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken, zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel. Omdat de stoffen moeilijk afbreken tijdens het zuiveringsproces zorgt het ook voor veel storingen bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Niet alleen vast frituurvet maar ook vloeibaar vet zorgt voor verstoppingen. In de decembermaand wordt overtollig vet van onder andere oliebollen nog te vaak in grote hoeveelheden teruggevonden in het riool. Maar wat kunt u wel doen met het vet? • Vloeibaar frituurvet kunt u teruggieten in de verpakkingen en wegbrengen naar een inzamelpunt. • Vast frituurvet kunt u eerst laten stollen in bijvoorbeeld een leeg melkpak en dan inleveren bij een inzamelpunt. Het gebruikte frituurvet wordt hergebruikt als bijvoorbeeld biobrandstof. Op de website www.frituurvetrecyclehet.nl staat meer informatie en worden tips gegeven wat te doen met gebruikt vet.