FNP stemt tegen zandwinning, maar nu?

OUDEMIRDUM - Hoewel er nog geen besluit is gevallen over de zandwinning, lijkt het erop dat met de tegenstemmen van de FNP er in de raad nu een grote meerderheid zal zijn tegen het plan. Maar hoe nu verder?

Gemeentevoorlichter Jan van der Veen:’Zoals het er nu uitziet zal de raad de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de zandwinning woensdag niet goedkeuren. Met dat besluit kunnen betrokken partijen dan naar de Raad van State stappen om alsnog die goedkeuring te krijgen.’ Hoe en of er partijen zijn die dat gaan doen weet de gemeente natuurlijk ook niet. ‘Er is nu nog geen besluit, maar hoogst waarschijnlijk zal Smals wel naar de Raad van State stappen. Net zoals de mensen die tegen zijn ook waarschijnlijk naar de Raad van State waren gestapt als het de bestemmingsplanwijziging wel door was gegaan.’

De Raad van State kijkt dan vervolgens of er gegronde redenen zijn aangedragen om het besluit af te wijzen en of het proces goed is verlopen. Ze kijkt daarbij ook naar het proces van provincie en rijk.

Of de minister niet ingrijpt wat overal wordt gemeld, is letterlijk niet zo genoemd aldus Van der Veen. ‘Zij heeft gezegd dat ze nu niet zal ingrijpen in het proces van de gemeenteraad. Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft over de minister gezegd dat zij in het hele proces niet zal ingrijpen. Of dat echt zo is, weten wij niet en hebben wij ook zo niet begrepen.’