Serious Request | Regen deert bezoekers Zaailand niet

LEEUWARDEN - Het regent al de hele avond, maar wie een leeg plein verwacht bij het Glazen Huis, die heeft het mis.

Het is bij tijd en wijle guur weer in het Leeuwarder centrum, maar de sfeer op het Zaailand is er niet minder om. Een enkeling schuilt onder een paraplu, iets meer mensen hebben de capuchon op of dragen een muts, maar de meeste bezoekers van het Glazen Huis laten zich rustig nat regenen. Sommigen houden een kind boven hun hoofd of dragen een knuffel op de schouders. Voortdurend lopen nieuwe bezoekers vanuit de zijstraten het plein op en velen proberen in de dichte mensenmassa dichtbij de glazen wanden te komen. Wie eenmaal in het zicht van de camera's staat, heeft zijn doel bereikt: wuiven naar het thuisfront. En naar de DJ's natuurlijk. Foto's Fokke Wester