IFKS-2013: Wâldpikendag op Lemmer

LEMMER - De met humor beladen IFKS-wedstrijddag op Lemmer leverde vrijdag onverwachte winnaars op in A-klein en in de A-klasse. De feestspreiding in de vloot is zelden zo breed getrokken. In de A-klasse overtuigde Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst door hoog en hard te zeilen bij vooral de Noordermeerdijk. Hij pakte zijn voordeel op het moment dat koploper Jelle Talsma met Jonge Jan een strafrondje moest maken als gevolg van een protest van Tony Brundel. ,,Dat rûntsje haw ik miskien fout dien, want neffens oaren haw ik 270 graden draaid ynstee fan 360 graden”, vertelde Talsma na afloop.

Een voorschot op het slotfeest nam de bemanning van B-klassezeiler Harmonie uit Bolsward direct na de voorlaatste wedstrijd. Jan Rodenhuis uit Leeuwarden werd voor 25 jaar trouwe dienst als bemanningslid met een ferme schouderklap van Bottema tot erelid van het skûtsje benoemd. Een goudkleurige medaille met Fries vlaggetjeslint zal hem blijvend hieraan herinneren. ,,Een kleinigheidje voor een grote inzet”. Dankzij kloeke inzet van een toerist kreeg Henk Schippers, al dertig jaar de vaste schipper van het Omrop Fryslânteam, zijn weggewaaide hoed weer terug. De ‘hoed van Henk’ vormde even het gesprek van de dag, omdat de hoed een symbool van herkenning vormt. Het geluk over het terugvinden hiervan vermengde zich fleurig met het feest aan boord van Jaap Hofstee uit De Tijnje. Na een vierklapper in de C-klasse met It Swarte Wief kon hij zich opmaken voor het algemeen kampioenschap. Met zijn succes versmalde hij opnieuw de grens tussen ‘wâldpiken’ en ‘echte wetterminsken’ zoals IFKS-kenners de vloot soms opdelen. De sensatie van de dag vormde de vette overwinning van Siebo Zijsling in de A-klasse. Jelle Talsma uit Warten beheerste langdurig de wedstrijd met een gate als extra attractie voor het publiek. Door een onversneden protest van Brundel raakte Talsma zijn leiderspositie kwijt. Door een zwakke vlaag in een volgende route moest Jonge Jan ook Grytsje Obes van Romke de Jong voorlangs laten gaan. ,,De hemel geeft, die vangt die heeft’’. Deze tekst boven een zeemeermin op het durksluik van Jonge Jan kwam nu eens uit in het voordeel van zijn concurrent. ,,Skraabjend’’, zoals de Friezen dit noemen ronddeTalsmaj met schaarse wind de bovenwindse boei. Talsma vocht zich door kien zeilen weer terug naar de voorhoede. Venijnig verliep de strijd in de middenmoot. Dat leverde over en weer protesten op van Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets en Arend Wisse de Boer uit Sneek van het van oorsprong Langweerder skûtsje De Twee De Gebroeders. Volgens De Boer had Regts voor hem moeten draaien, omdat hij recht van wal claimde en daarom niet kon uitwijken. Regts stelde bijtijds zijn schip gedraaid te hebben. De ‘weegschaal van de wijzen’, zoals de uitspraak van de jury wel eens wordt betiteld, sloeg voor beiden niet door. In de wedstrijd klasseerde De Boer zich als zesde en Regts zich als elfde. Het lachen over de strijd verging echter Geale Tadema van It Doarp Eastermar. Na als enige vals te zijn gestart, voelde hij zich benadeeld over de terugroepprocedure. Eerder deze week kwam een bootje van de organisatie langs Lytse Lies van Brundel als valse starter, zodat deze zijn fout snel kon herstellen. De Tadema’s zeilden al halverwege de bovenwindse boei toen ze dezelfde conclusie trokken als de wedstrijdorganisatie. Na afloop haalde Tadema verhaal vanuit het principe: gelijke monniken, gelijke kappen. Zijn terugroepnummer, nummer 4, werd evenwel al vlak na de start getoond. De schipper bleef dan ook vol verantwoordelijk. Het afsturen van een bootje op het schip van Brundel kende een ander perspectief. De organisatie meende dat daar een man vanaf de voorplecht overboord was geslagen. Daarmee is de veiligheid van mensen verheven boven materiaalpech of een zeil- of tactische fout. Uitslag eerste wedstrijddag op Lemmer:A-klasse: 1. Striidber, Siebo Zijsling, IJlst; 2. Lytse Lies, Tony Brundel, Gaastmeer; 3. Jonge Jan, Jelle Talsma, Warten. B-klasse: 1. De Zes Gebroeders, Klaas Kuperus, Makkum; 2. De Lege Wâlden, Willem Prins, Terherne. 3. Opsjitter, Willem Ulbeszn. Zwaga, Langweer. C-klasse: 1. Jaap Hofstee, It Swarte Wief, Tynje; 2. Oude Zeug, Ulbe Rienkszn. Zwaga, Vegelinsoord; 3. Grutte Pier, Lucas Bouma, Sneek. A-klein: 1. Engelina Smeltekop, Johan van der Meulen, Buitenpost (met schipper in de wedstrijd Rinze Pieter Herrema); 2. Avontuur, Sietse Broersma, Heeg; 3. Nieuwe Zorg, André Wiersma, Earnewâld. (Foto’s: Jelle Raap/Jan van der Werf)