Uitslag Sjoelclub Balk: Jettie Hoekstra de beste

BALK - Bij Sjoelclub Balk was Jettie Hoekstra op 5 februari de beste.

Uitslag: 1 Jettie Hoekstra plus 288,00 Bptn., 2 Ria Luinenburg plus 005,00 Bptn., 3 Akke Dykstra min 011,00 Bptn., 4 Sjoerd Haantjes min 029,00 Bptn., 5 Gerry Menger min 036,00 Bptn., 6 Harm Akkerman min 052,00 Bptn., 7 Henk Roskam min 065,00 Bptn., 8 Rinske de Graaf min 073,00 Bptn. en 9 Anna Homma min 268,00 Bptn..