Ondernemers Friese Meren willen referendum gemeentenaam

Joure - Ondernemersvereniging Skarsterlân (OVS), Business Club Gaasterland (BCG) en de Vereniging van Bedrijven Lemsterland (VvBL) willen dat er een referendum komt over de definitieve gemeentenaam. In een open brief aan alle fracties, bewoners en andere belanghebbenden in de fusiegemeente De Friese Meren roepen zij daartoe op.

Volgens de ondernemersverenigingen zijn de burgers en belanghebbenden in de gemeente vooraf niet voldoende betrokken en juist geïnformeerd over de gang van zaken rond de gemeentenaam. ,,Was het niet het CDA die nadrukkelijk in haar verkiezingsprogramma haar onvoorwaardelijke voorkeur voor de naam De Friese Meren had staan en tijdens verkiezingsdebatten deze voorkeur meermaals heeft uitgesproken? En is het immers niet de FNP die altijd heeft gepleit om processen/beslissingen democratisch vanuit de burger te laten plaatsvinden?". ,,De suggestieve uitleg van de meningspeiling door de FNP en de draai van het CDA na de verkiezingen is niet uit te leggen aan de burgers in onze gemeente. Bovendien druist dit tegen de stelling die het FNP de kiezer altijd heeft voorgehouden in, dat juist de burger zou moeten bepalen. Het respect voor de burgers en belanghebbenden, als kiezers, wordt door beide partijen op z’n zachts gezegd nogal op de proef gesteld", vinden de ondernemersverenigingen. Daarom roepen de ondernemers in het kader van het maatschappelijk belang de fracties en de coalitie in het bijzonder op om een kwalitatief correcte meningspeiling uit te schrijven. ,,Zo kan de burger alsnog op de juiste manier bepalen wat de definitieve naam van de fusiegemeente zal moeten worden. 'De Fryske Marren' of 'De Friese Meren'. De politiek moet niet te lang wachten met dit referendum, vinden de ondernemers. ,,Immers wij als gemeenschap en het gemeentebestuur staan momenteel voor drastische beslissingen en bezuinigingen die ons allemaal zullen raken. Dit alles middenin een gemeentelijk fusieproces. De huidige discussie dreigt derhalve niet alleen uit te lopen op verkwisting van gemeenschapsgeld maar bovendien op verkwisting van kostbare gemeenschapstijd! Om die reden vragen wij de politiek om adequaat de knoop over deze naam door te hakken, op basis van argumenten en het maatschappelijk belang van onze gemeente naar de toekomst."