Zorgaanbieders en welzijn werken samen voor dagbesteding en vervoer

BALK/LEMMER - Vijf zorgaanbieders en een welzijnsorganisatie voelen zich verantwoordelijk voor een goed aanbod op het gebied van dagbesteding en vervoer, elk voor hun verschillende doelgroepen. Ook wanneer de gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân vanuit de WMO verantwoordelijk worden voor de uitvoering.

Timpaan Welzijn, MindUp, Zorggroep Tellens, Talant, Noorderbrug en Zorggroep Plantein werken samen aan een duurzaam aanbod, gericht op verhoging van zelfredzaamheid en participatie van de inwoners. ,,Als chauffeur bij MindUp breng ik de post vanuit het hoofdkantoor van GGZ Friesland langs alle locaties. Tegenwoordig doen we dat ook voor Timpaan Welzijn. Wij zijn veel goedkoper dan de post. En als ik de post niet meer mag rijden, dan praat ik op een hele dag alleen maar tegen mijn kat, want er komt niemand bij me langs. Binnenkort mag ik ook op de bus, mensen naar hun werk bij MindUp brengen. Het zou mooi zijn om ook andere mensen mee te nemen in de bus, want als er nog een plekje vrij is, is iedereen welkom in mijn bus!”, aldus een cliënt van MindUp.

Proef Dagbesteding

Met een pilot dagbesteding gaan de aanbieders en de welzijnsorganisatie meer samenwerken en gebruik maken van elkaars locaties. Zij onderzoeken op welke wijze kwetsbare inwoners gebruik kunnen maken van faciliteiten, waardoor deze groep inwoners versterkt worden in hun eigen kracht. Het wordt zo mogelijk voor cliënten dichtbij huis, in hun eigen omgeving, een zinvolle dag te maken. Kennis wordt uitgewisseld en netwerken worden vergroot. Meedoen in de samenleving is de overkoepelende doelstelling.

Proef Vervoer bij dagbesteding

In de pilot vervoer bij dagbesteding worden, in het kader van wederkerigheid, óók de kansen voor Wajongers en andere uitkeringsgerechtigden onderzocht. Doel is het vervoer van kwetsbare mensen betaalbaar te maken door de inzet van vrijwilligers die zelf tot een kwetsbare groep behoren. Door deze mensen te ondersteunen bij hun inzet kunnen de kosten van de inhuur van professioneel vervoer aanmerkelijk dalen. Het aantal bussen dat rijdt vanuit de verschillende instellingen kan verminderd worden door vervoersvoorzieningen te combineren.