Werkervaringsproject Talint foar Fryslân voor jonge werkzoekenden

Leeuwarden - Werkgevers die pas-afgestudeerden aan 1 jaar werkervaring willen helpen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân. Dinsdag 3 december presenteerde gedeputeerde Johannes Kramer het werkervaringsproject Talint foar Fryslân. De provincie trekt in totaal 5 miljoen euro uit om 190 jonge talenten aan een baan te helpen. Talint foar Fryslân is onderdeel van het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân (Nuon-middelen).

Werkgevers kunnen vanaf woensdag 4 december subsidie aanvragen door het aanvraagformulier op www.fryslan.nl/talint te downloaden. De subsidieregeling wordt tot 1 mei 2014 opengesteld, maar sluit eerder als de subsidiepot leeg is. De provincie beoordeelt en beschikt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, mits ze voldoen aan de criteria. De provincie houdt via een digitale nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van het laatste nieuws over Talint foar Fryslân. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via bovengenoemde website.

Werkervaringsproject

Met Talint foar Fryslân investeert de provincie in de arbeidsmarktkansen voor pas- afgestudeerden. Deze groep heeft relatief veel moeite om een baan te vinden omdat er relevante werkervaring wordt gevraagd en deze vaak ontbreekt. Iedereen die na 1 augustus 2010 geslaagd is voor een mbo- (niveau 3 of 4), hbo- of universitaire opleiding kan meedoen. De provincie subsidieert de volledige loonkosten van de trainee, op basis van 32 uur. Werkgevers worden gevraagd de trainee minimaal 100 uur opleiding aan te bieden. De werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de werving van pas-afgestudeerden. De provincie adviseert werkgevers de vacature te plaatsen op www.werkeninfriesland.nl. De provincie vindt het stimuleren van (jeugd)werkgelegenheid belangrijk. Naast Talint foar Fryslân lopen er al diverse andere initiatieven, zoals voor langdurig werklozen en mbo’ers.

Wurkje foar Fryslân

Talint foar Fryslân is onderdeel van het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Met Wurkje foar Fryslân doet de provincie een ongekende investering van 300 miljoen euro in de mienskip. De provincie zet daarbij in op datgene wat Fryslân sterk maakt: minsken, wurk en omjouwing. Met Wurkje foar Fryslân wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat de provincie voor economische structuurversterking. Talint foar Fryslân is een initiatief van de statenfractie van de PvdA.