Friese websites voortaan ook Fries voorgelezen

LEEUWARDEN - Friestalige websites kunnen vanaf donderdag 28 november in het Fries worden voorgelezen. Een nieuw, Friestalig text-to-speech programma zet Fries geschreven tekst om in Fries gesproken taal. Daarmee kunnen bedrijven, instellingen en overheden Friese teksten op hun website aan hun bezoekers laten voorlezen.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte als eerste gebruik van de nieuwe functie. Text-to-speech software is een nuttig hulpmiddel voor mensen die problemen ondervinden met lezen. Bijvoorbeeld doordat ze een visuele handicap hebben of het Fries lezen minder goed beheersen. In de meeste toepassingen loopt een leescursor mee met de gesproken tekst, zodat men de structuur van de tekst kan volgen. De software kan niet alleen op websites gebruikt worden, maar is ook geschikt voor het onderwijs van de Friese taal. Voor de Friese text-to-speech is de Nederlandstalige software uitgebreid met informatie over de uitspraak van het Fries. Er moesten bovendien meer dan 1000 woorden en een groot aantal zinnen ingesproken worden om de software te kunnen realiseren. De Friese text-to-speech is gemaakt door Fluency in samenwerking met readspeaker en Afûk in opdracht van de provincie Fryslân. Licenties om gebruik te mogen maken van het text-to-speech programma zijn te verkrijgen bij de Afûk. Meer informatie is te vinden op www.afuk.nl.