Lotgenotencontact na verlies van een dierbare

SNEEK - Humanitas Zuidwest Friesland start in februari weer een lotgenotengroep. De intakegesprekken hiervoor zullen daaraan voorafgaand plaatsvinden.

De groep is bedoeld voor mensen die een dierbare hebben verloren. Na het verlies van een partner, maar ook na het verlies van een kind, een ouder of een broer of zus kan men er behoefte aan hebben met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht mannen en vrouwen, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit te verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep. Informatie over de gespreksgroep en opgave via Tetsie Reinsma, tel. 0517-854985