Cultureel erfgoed thema in bijeenkomst Kunstvertoon

SNEEK - Het middeleeuws en na-middeleeuws cultureel erfgoed staat centraal in twee bijeenkomsten op 10 en 12 december die worden verzorgd door Kunstvertoon. Beide avonden vinden plaats in de bibliotheek in Sneek.

De bijeenkomst is onderdeel van een reeks waarmee Kunstvertoon aandacht vraagt voor het waardevolle historische cultuurgoed uit 20 eeuwen westerse geschiedenis. Ook Nederland en Friesland komen uitgebreid aan bod. Op de avond staat de periode 1000-1600 centraal. De onderwerpen die aan de orde komen zijn beeldhouwkunst in romaanse kerkportalen, kleine romaanse kerken, laatmiddeleeuwse kerktorens, hoge steenhuizen in verschillende Europese landen en het stadhuis van Bolsward. Het laatmiddeleeuwse torenachtige steenhuis – 'stins’- is een opvallend fenomeen, dat voortkomt uit de bouw van burchten. Het Bolswarder stadhuis wordt op deze avond geplaatst in een breder verband van stadhuizen in de 15e en 16 eeuw. De avonden laten zich ook goed combineren met de cursus Kunstgeschiedenis van 1600 tot heden welke in januari begint. De avond is als kennismaking kosteloos. Meer info: www.kunstvertoon.nl.