Vicepremier Lodewijk Asscher bezoekt visverwerker Sterk Marine Harvest

Lemmer - Vicepremier Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid, heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan Sterk Marine Harvest in Lemmer.

Samen met Lemster PvdA-kandidaatsraadsleden Jeanette Wind, Roel Kingma en Jon Visser, en de lijsttrekker van PvdA de Fryske Marren Frans Westra werd hij ontvangen door Klaas Oosterbrink. De visverwerker heeft 130 jaar geschiedenis in Lemmer en is nog steeds een modern en innovatief bedrijf. Sterk weet nog altijd concurrerend te blijven in een visserij-industrie die te maken heeft met lange aanvoerlijnen en noodzakelijke ontwikkelingen richting een duurzamere visserij, terwijl ze werken met vooral vaste contracten en werknemers lang bij zich houden. Van de 450 werknemers werken er meer dan 150 langer dan 15 jaar bij het bedrijf. Een vaste baan met biedt zekerheid voor mensen, iets wat de PvdA wil stimuleren. De flex-constructies worden door minister Asscher beperkt. Het vinden van nieuw goed geschoold personeel is wel steeds lastiger voor het bedrijf. Zowel de minister als de lokale PvdA willen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Er zijn vacatures maar deze kunnen niet opgevuld worden. De gemeente zou de netwerkrol beter op moeten pakken om bedrijven, gemeenten en onderwijs met elkaar in contact te laten komen. Frans Westra heeft in De Friese Meren mooie voorbeelden gezien van werk en leerplekken. Deze voorbeelden zouden volgens hem verder uitgebouwd moeten worden. Niet alleen omdat dat goed is voor de bedrijven, maar ook om jongeren meer perspectief te bieden. Vanuit Den Haag worden technische studies gestimuleerd. De PvdA wil jongeren een eerlijke kans geven op een goed bestaan, een goed bestaan begint bij werk.