Keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’ voor Antonius Zorggroep Sneek en Emmeloord

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis is een seniorvriendelijk ziekenhuis. Hiervoor heeft het ziekenhuis op 1 oktober 2013 het keurmerk ‘senior vriendelijk ziekenhuis’ ontvangen van verschillende ouderenbonden.

Het keurmerk laat zien dat het Antonius Ziekenhuis rekening houdt met ouderen. Het ziekenhuis levert goede zorg, die is afgestemd op ouderen en heeft ook bij de inrichting van het ziekenhuis en de faciliteiten op de poli’s en op verpleegafdelingen rekening gehouden met ouderen. Het Antonius Ziekenhuis profileert zich als thuiszorgziekenhuis en zorgt er daarom voor dat ouderen ook na ontslag uit het ziekenhuis de juiste verzorging of verpleging krijgen als dat nodig is.

Ouderenzorg op maat

De Antonius Zorggroep heeft de zorg voor ouderen tot een van haar speerpunten gemaakt. Dat is van belang, vanwege de toenemende vergrijzing in de regio. Deze groter wordende groep mensen wordt steeds ouder en heeft vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Dat vraagt om een multidisciplinaire afstemming in de zorg voor ouderen. Dat wordt in het Antonius Ziekenhuis onder meer gedaan door een geriatrisch team, een team van artsen, consulenten en verpleegkundigen dat zich bezighoudt met ouderengeneeskunde. De zorg wordt ook door de verschillende andere specialismen en afdelingen steeds beter afgestemd op de vraag naar zorg door ouderen. Het Antonius Ziekenhuis levert daarbij zorg op maat. Zo werken verschillende poli’s volgens het one-stop-shop principe. Dat houdt in dat de verschillende afspraken die er nodig zijn voor een patiënt zoveel mogelijk aansluitend op n dag worden gepland, of juist op verschillende dagen of met een rustmoment tussen de afspraken. De wens en de conditie van de oudere is daarbij leidend. Omdat ouderen meer risico lopen op ondervoeding en delier worden patiënten van 70 jaar en ouder hierop gescreend bij opname in het ziekenhuis. Ook wordt dan gekeken of de patiënt fysieke beperkingen heeft of om andere redenen een verhoogd risico loopt om te vallen.

Goed toegankelijk voor ouderen

Bij het toekennen van het keurmerk is ook gekeken of het ziekenhuis goed toegankelijk is voor ouderen. Dit wordt in het Antonius Ziekenhuis onder andere versterkt door de gastheren en –vrouwen in het ziekenhuis en op het terrein. Zij kunnen mensen helpen bij het uitstappen, helpen hen zo nodig naar een rolstoel of rollator die bij de ingang gereed staat of begeleiden hen richting de juiste afdeling of poli.

Mystery-bezoekers

De mystery-bezoekers van de ouderenbonden hebben daarnaast gezien dat bezoekers en patiënten in het ziekenhuis iets te drinken of te eten kunnen krijgen of kopen. Ze constateerden ook dat patiënten contact kunnen houden met hun naasten buiten het ziekenhuis via internet of telefoon, en dat de Tv’s in de kamers geschikt zijn voor slechtzienden en slechthorenden. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk dat partners blijven overnachten bij de patiënt op de kamer.