Provincie Fryslân: Minister Plasterk met landsdelen op verkeerde weg

LEEUWARDEN - Fryslân vindt dat minister Plasterk (BZK) zich met de landsdelendiscussie op een doodlopende weg bevindt. Dat blijkt uit de zienswijze die Gedeputeerde Staten van Fryslân. Hiervoor worden tal van inhoudelijke argumenten genoemd.

Fryslân is voorstander van een sterk openbaar bestuur. De minister is door de Eerste Kamer gevraagd met een visie te komen op het openbaar bestuur. Tot nu toe is de minister nog steeds niet met een overtuigende visie op het hele openbare bestuur gekomen. Toch is de minister van plan het wetsvoorstel voor de vorming van de Noordvleugelprovincie in de Randstad naar de Tweede Kamer te sturen. Minister Plasterk lijkt nu onomkeerbare stappen te zetten. Fryslân maakt hiertegen met kracht bezwaar. Het kabinet streeft naar de vorming van vijf landsdelen. De procedure voor de vorming van het eerste landsdeel is in gang gezet. Hiertoe heeft de minister als eerste stap zijn herindelingsontwerp voor de Noordvleugel provincie ter inzage gelegd. Hierbij kunnen belanghebbenden reageren op het voorstel. De termijn van reageren eindigt op 16 oktober aanstaande. Fryslân maakt gebruik van deze wettelijke mogelijkheid. Gedeputeerde Tineke Schokker: ,,Als ik naar mijn zin woon ga ik niet op zoek naar een nieuw huis. De minister geeft zelf in zijn visie aan dat de noodzaak om landsdelen te vormen ontbreekt. Ik snap dus niet waarom hij zoveel energie steekt in dit onderwerp. Er zijn momenteel wel andere zaken binnen de BV Nederland die opgelost moeten worden.”