Huisvesting DFM kost minimaal €13 miljoen

Balk - BALK - De Friese Meren heeft twee opties voor huisvesting van de nieuwe ambtelijke organisatie: verbouw van het huidige gemeentehuis in Heremastate of nieuwbouw op een andere locatie.

Met de verbouw is een investering van 13 miljoen euro gemoeid, nieuwbouw gaat naar schatting 21 miljoen euro kosten. Daarmee is het college wel duidelijk dat nieuwbouw geen hoge prioriteit heeft. De keuze is echter aan de raden van de drie fusiegemeenten. Het college wil weten of zij op de goede weg is met deze opties. Voor nader onderzoek op details vraagt zij de raad nog eens 11.400 euro. Pas volgend jaar na de verkiezingen wordt een besluit genomen over de huisvesting. Het ambtelijk apparaat is nu ondergebracht in het gemeentehuis van Skarsterlân met een dislocatie Woudstate op het industrieterrein. Uit reacties van burgers op de website blijkt dat burgers de huidige situatie prima vinden en de voorgestelde opties niet acceptabel vinden vanwege de hoge kosten.