Wandeling naar Oudemirdumer Klif

OUDEMIRDUM -  Bezoekerscentrum MAR EN KLIF houdt zaterdag om 14.00 uur samen met de Vereniging Natuurmonumenten een wandeling naar het  Oudemirdumer Klif. De start is bij het begin van het pad naar het Klif (de Dollen).

De leiding van de wandeling is in handen van een gids van Natuurmonumenten.  Het thema van de middag is de ontstaansgeschiedenis van het klif. De Vereniging Natuurmonumenten kocht het Oudemirdumer Klif al in de jaren dertig, vanwege de grote aardwetenschappelijke waarde. Er is sinds een paar jaar een uitkijkpunt dat toegankelijk is voor publiek. Vanaf dit punt is er een magnifiek uitzicht over het IJsselmeer.

Het Oudemirdumer Klif is een fossiele wand die z’n oorsprong heeft in de voorlaatste ijstijd. Tot 1932, het jaar dat de Afsluitdijk werd gedicht, stond de toenmalige Zuiderzee in open verbinding met de Noordzee. Onder invloed van vloed en golfwerking kalfde de, voor Nederlandse begrippen, hoge Klifkust regelmatig af. De wand bleef door deze processen redelijk ‘schoon’, dat wil zeggen raakte niet begroeid, waardoor de opbouw van het Klif goed zichtbaar bleef. Het water voerde het afgeslagen materiaal af richting de Hoitebuursterpolder, waar het zand en grind in de vorm van ‘haakwallen’ werd neergelegd. Nadat de Zuiderzee IJsselmeer was geworden, bleef het waterniveau redelijk constant, waardoor de afkalving van het Klif stopte. De steile wand werd schuiner doordat er verbrokkeling (bij droogte) en erosie door water plaatsvond. Doordat er geen stroming meer was, bleef het afgespoelde zand en leem aan de voet van het Klif liggen waardoor een begroeid strand ontstond.   Qua cultuurhistorie kent het klif nog een aantal restanten van vroeger tijden. Langs het water zijn bijvoorbeeld nog de restanten te vinden van de oude houten zeewering die eens beschutting gaf tegen de golfslag. Ook ligt onder aan het Klif nog een oude insteekhaven. En wat te denken van de mergelbult die boven op het klif ligt? De wandeling duurt ongeveer 2 uur. . Opgave kan tot 26 juli op 0514-571777.