Historisch diepgekleurd hoera voor Huizumers

LANGWEER - ,,Myn hert slacht as in lammesturtsje fan blidens. Dit is nei myn brulloft en de berte fan myn dochter de moaiste dei fan myn libben”. Met de blijdschap van een dartelend lammetje scheerde Lodewijk Hdzn. Meeter met het Huizumer skûtsje donderdag over de finishlijn op de Langwarder Wielen. Met slechts enkele meters afstand op Joure tikte hij de tijd weg. Na 28 jaar konden de Huizumers eindelijk hun vreugdedans op de voorplecht uitvoeren van hun nieuw verworven SKS-skûtsje De Sinnekening.

Met een bezweet hoofd van de zon en de wedstrijdspanning duikte Meeter met anderen meteen in de historie. ,,Tweintich, nee 22 jier, nee 28 jier is it lyn dat wy foar ’t lêst echt wûn ha. Dit is gewoan top. Wy ha der earlik foar syld, want de omstannichheden wiene foar alle skippen gelyk”. Adviseur Ale Zwerver kreeg evenals andere bemanningsleden een vette pluim van hem vanwege het intensief volgen van de route van ook de sigarenrook. Een zeer matige wind maakte dat elk vlaagje, met rook of met vernuft, moest worden gezocht. ,Ale wie even mislik fan de sigarerook. It hat wurke”. ,,Wy pakke hjoed alle kânsen”, gaf wedstrijdleider Jan IJben bij het palaver in De Drie Zwaantjes aan. Op zijn voorstel, en met instemming van alle schippers, werd daarom de start tien minuten vervroegd. ,,Jimme ha fan ‘e wike lang genôch stil lein”. Hij waarschuwde voor een al te gretige start met een massale valse start en dus tijdverlies als uitvloeisel. Alleen Douwe Azn. Visser van Grou moest vanwege een te vroege start worden teruggeroepen. Voor het publiek leidde dat tot een merkwaardig schouwspel, doordat de Grousters door gebrek aan wind dwars op de startlijn kwamen te liggen. Sneek en Stavoren belanden als achterliggende schepen hierdoor tijdelijk in de wachtstand. De historische overwinning voor de Huizumers tekende zich in het opgaande rak al af in de strakke driehoeksroute. De enige geduchte tegenstander voor hen bleek Pieter Brouwer van Heerenveen te zijn. Hij rondde als tweede voor Joure, Stavoren en Bolsward de bovenwindse boei. Het tij keerde wreed voor Brouwer toen vlak voor de benedenwindse boei de wind het liet afweten. Van een ferm bevochten tweede stek zakte de Gerben van Manen juist hierdoor af naar een achtste plaats. In de eerste twee rakken wist Grou geen echte aansluiting op de vloot te bewerkstelligen. Daarmee stond de wereld voor de fans even op z’n kop: de Grousters hadden op eigen water zaterdag immers gewonnen, terwijl Huizum bij deze strijd de hekken sloot. ,,Hûndert meter foar de finish jokke hjoed alles noch”, vertelde Lodewijk Hzn. Meeter in een terugblik over de topspanning. Dirk Jan Reijenga van Joure blies hem bijna letterlijk zijn hete adem in de nek bij de laatste meters van de inderhaast verkorte route. Door overconcentratie op de strijd wist Meeter nipt voor hem zich als de beste te klasseren. ,,It wie switte, switte en switte oant de ein ta en dan komt de spanning derút”. Zijn bemanning klopte het zweet al klappend en stammend van zich af. Sommigen lieten daarbij een traan van emotie die warm in een baard of achter een zonnebril wegvloeide. “Wy ha mei syn allen oan dit skûtsje wurke. Dit risseltaat, och-jongen, dit fielt geweldich goed”. De ploeg smaakte hierbij het unieke genoegen nu in het voorlopig algemeen klassement de derde positie in te nemen. ,,Dêr wolle wy no net te djip oer rekkenje. Dat is miskien wol sechstich jier lyn dat soks bard is. Dit fielt geweldich”, jubelde Meeter bij de warm verdiende en koud geserveerde Hertog Jan op het volgschip Hilber. Zijn broer Johannes Meeter op Lemmer fungeerde ditmaal als rode lantaarndrager. Voor het publiek minder zichtbaar was dat talrijke bemanningsleden zoals bij Woudsend zich in een wit T-shirt tooiden met daarbij een blokje zwart tape naast het SKS-logo op de voorkant en het SKS-programma op de achterkant. Met een rouwproces heeft dit niets van doen. De shirts zijn namelijk cadeau gedaan door co-sponsor Heineken die daarbij kien zichzelf presenteerde. SKS-voorzitter Peter de Jong heeft begin deze week de schippers erover getipt dat reclamevoeren op het wedstrijdwater begrensd is. Het afplakken van zelfs een wereldberoemde naam is hierdoor verklaard en gemarkeerd. Uitslag op Langweer: 1. Huizum; 2. Joure; 3. Bolsward; 4. Drachten; 5. Leeuwarden; 6. Earnewâld; 7, Stavoren; 8. Grou; 9. Heerenveen; 10. Sneek; 11. Drachten, d’Halve Maen; 12. Langweer; 13. Woudsend; 14. Lemmer. (Foto's: Pier v.d. Heide/Jelle Raap)