Veiligheidsregio Fryslân lanceert campagne ‘Hoe koel blijf jij?’

SNEEK - De kans op een ramp of calamiteit in Fryslân lijkt niet heel groot. Maar hoe koel blijf je als er iets heftigs gebeurt in je omgeving waar je geen rekening mee hebt gehouden? Om inwoners van Fryslân bewust te maken van veiligheidsrisico’s in hun eigen omgeving, is Veiligheidsregio Fryslân samen met de Friese gemeenten in Sneek en tijdens een oefening op de Potten de campagne ‘Hoe koel blijf jij?’ gestart. Burgemeester Hayo Apotheker nam gister een 'koelbox' in ontvangst.

‘Hoe koel blijf jij?’ heeft als doel om inwoners van Fryslân bewust(er) te maken van de risico’s in hun dagelijkse omgeving, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op noodsituaties. En als er zich een calamiteit of ramp voordoet, weten burgers wat ze moeten doen. De campagne richt zich voornamelijk op de thema’s incidenten op het water, paniek bij evenementen, uitval nutsvoorzieningen en gevaarlijke stoffen. Doe de KoelCheck Centraal in de campagne staat de zogenaamde KoelCheck. De KoelCheck is te vinden op de campagnesite www.hoekoelblijfjij.nl. Het is een spel waarmee je kunt testen hoe ‘koel’ je blijft tijdens een ramp of calamiteit. Het spel brengt op luchtige wijze serieuze risicothema’s onder de aandacht en bevat een wedstrijdelement voor de deelnemers. Daarnaast kunnen Friese gemeenten de titel ‘Koelste gemeente van Fryslân’ verdienen met de KoelCheck. Hiervoor dienen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente de KoelCheck in te vullen. Inzet campagnesite Veiligheidsregio Fryslân coördineert de bewustwordingscampagne en legt continu de aandacht op de KoelCheck. Op de campagnesite www.hoekoelblijfjij.nl wordt maandelijks een tussenstand bekend gemaakt. Naast de campagnesite worden ook de facebookpagina en het twitteraccount @VRFryslan ingezet om inwoners van Fryslân bewust te maken van veiligheidsrisico’s. Op twitter is #KoelCheck de hashtag die veelvuldig wordt gebruikt gedurende de campagne.