Schrijvers reanimeren Sutelaksje

BITGUM/BOORNBERGUM - Friese schrijvers en vrijwilligers proberen de in 2009 afgeschafte Sútelaksje nieuw leven in te blazen.

Het begon als een wilde actie op Facebook. Schrijvers, lezers en anderen discussieerden over de vraag hoe anno 2013 Friestalige boeken en boeken over Fryslân nog aan de man kunnen worden gebracht. Romanschrijver Ferdinand de Jong uit Boornbergum gooide de knuppel zondag in het virtuele hoenderhok: “Lit se dêr yn Ljouwert marris mei it wetter foar de dokter komme en tajaan dat de sutelaksje ôfskaffe net it meast handige beslút west hat. Sutelje is noch altyd de meast effektive wize om boeken oan de man/frou te krijen.” De Jong kreeg al snel bijval van auteurs als Hilda Talsma (Warten), Rommert Tjeerdsma (Marrum) en Auck Peanstra (Bitgummole). In de dorpen Bitgum en Bitgummole willen zij bewijzen dat de Sútelaksje nog steeds nut kan hebben. Als voorlopige datum prikten de auteurs zaterdag 9 november. Later deze week overleggen de initiatiefnemers over hoe de actie er precies uit moet zien. Inmiddels meldden tien vrijwilligers zich via Facebook aan. De 'echte' Sútelaksje hield in 2010 op te bestaan. Vrijwilligers met kruiwagens vol boeken verkochten tijdens de actie hun waar huis aan huis in de meeste Friese dorpen. Dat leverde elk jaar ongeveer twee ton op. De actie werd afgeschaft, maar een efficiënt alternatief is er volgens de schrijvers niet. Op de Fryske boekemerk in Drachten, traditioneel de afsluiting van de Moanne Fan It Fryske Boek, kwamen dit jaar weer minder schrijvers en bezoekers af.