Jaarlijks overlijden 85 Friese ouderen door valpartij

JOURE -  Het aantal oudere inwoners in Fryslân neemt sterk toe. Deze groep blijkt vaak betrokken bij valpartijen. Jaarlijks raken in Nederland 280.000 ouderen ernstig gewond na een val. Van hen overlijden er tweeduizend. In Fryslân zijn dat er 85. Gemeenten, lokale Stichtingen Welzijn Ouderen en Thuiszorg organiseren preventieve activiteiten.  

De gevolgen van een val zijn voor een oudere vaak ernstig. Bovendien betekenen valongevallen vaak een abrupt en voortijdig einde van het zelfstandige bestaan dat veel ouderen zo belangrijk vinden. Zelfs voor alledaagse bezigheden, zoals huishouden of de hond uitlaten, is men dan ineens van anderen afhankelijk. Een valpartij is misschien nooit helemaal te voorkómen, maar het risico kan wel worden teruggebracht. Dat kan vaak al met enkele simpele maatregelen of aanpassingen. Denk aan antislipvoorzieningen in bijvoorbeeld de badkamer en het verwijderen van losse kleedjes op de vloer. Goede verlichting op donkere plekken in huis en hier en daar een handgreep bij de deur kan ook al veel helpen. Wanneer dat fysiek mogelijk is kan voldoende beweging, zodat de spieren sterk blijven, een dreigende val voorkomen. Door het gebruik van kalmerings- en slaapmiddelen en alcohol kan concentratievermindering ontstaan, met daardoor meer kans op vallen. Bewust hiermee omgaan is belangrijk. In meerdere gemeenten zijn diverse activiteiten om de veiligheid voor ouderen te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidshuisbezoeken door de Stichting Welzijn Ouderen of de Thuiszorg. Of een informatiebijeenkomst over voorkom vallen of over de risico’s van medicijngebruik. Tot slot worden er ook cursussen aangeboden, zoals een fiets- en rollatorcursus. Met deze activiteiten kan het zelfvertrouwen worden versterkt. Want de angst om te vallen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn om ook daadwerkelijk te vallen. Informatie over de activiteiten in de gemeente zijn te krijgen Stichting voor Welzijn Ouderen of bij het WMO-loket. Een goede website op dit gebied is www.veiligheid.nl (valpreventie 65+).