Weinig steun voor oproep lagere OZB ondernemers

BALK - Slechts 51 gemeenten, waarvan 4 uit Noord-Nederland, hebben gehoor gegeven aan de oproep van MKB-Nederland om de onroerendzaakbelasting voor ondernemers komend jaar te verlagen of met maximaal het inflatiepercentage te verhogen.

,,Zeer teleurstellend”, zegt waarnemend voorzitter Michaël van Straalen. ,,Volgend jaar dreigt het bedrijfsleven opnieuw de melkkoe van de lokale overheid te worden.” MKB-Nederland heeft vlak voor de zomer alle Nederlandse gemeenten aangeschreven met het verzoek om ondernemers komend jaar een steuntje in de rug te geven en de OZB niet of hooguit met de inflatie te laten stijgen. Eind september is het verzoek nog eens ter herinnering aan de gemeenten opgestuurd. Dit heeft geleid tot slechts 92 reacties, waarvan 11 uit Noord-Nederland. Slechts 4 noordelijke gemeenten hebben positief gereageerd op het verzoek. Gaasterlân-Sleat en Lemsterland zitten daar niet bij. De grootste gemeente die meedoet is Den Haag. De derde stad van Nederland verlaagt volgend jaar het OZB-tarief voor huurders van bedrijfspanden met een derde. Volgens Den Haag levert dit ondernemers een besparing tot 800 euro op. ,,Wat een gemeente als Den Haag kan, moeten andere ook kunnen”, zegt voorzitter Van Straalen. ,,Ik ben blij met de positieve reacties, maar het aantal vind ik echt teleurstellend laag. We gaan er nog één brief aan wijden, waarin we gemeenteraden en colleges van B & W nogmaals en met klem verzoeken aan onze oproep gehoor te geven.” Van Straalen wijst gemeenten erop dat veel ondernemers momenteel vechten voor hun voortbestaan. ,,Door welke stad je ook loopt, je ziet steeds meer lege winkels en andere bedrijfspanden. Dat is verschrikkelijk voor de ondernemers die het treft, maar ook niet goed voor de gemeente, de leefbaarheid en de lokale werkgelegenheid. Daarom zeggen we tegen gemeenten: steun je lokale bedrijven, kom ze tegemoet en zadel ze niet met nog hogere lasten op.” Volgens de MKB-Nederlandvoorzitter gebruiken lokale overheden mkb-bedrijven te vaak als melkkoe. “Maar het mag niet zo zijn dat gemeenten hun eigen gaten in de begroting dichten door de lasten voor bedrijven te verhogen, nu die het al zo moeilijk hebben.” Eind november, als alle gemeentelijke begrotingsbehandelingen hebben plaatsgevonden, zal MKB-Nederland de definitieve stand van deze actie opmaken. De resultaten zullen we ook delen met de minister van Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland houdt op haar website alle reacties van gemeenten bij: www.mkb.nl/ozb.