Gemeente DFM opent energieloket voor particuliere woningeigenaren

BALK - Fusiegemeente De Friese Meren gaat een energieloket opzetten voor alle inwoners van de fusiegemeente die meer willen weten over het energiezuiniger maken van hun (eigen woning).

Een woning in de Friese Meren wordt ingericht als energieloket. In het loket werken bouw gerelateerde bedrijven en financiers samen om woningeigenaren voor te lichten over de mogelijkheden van energiebesparing, comfortverhoging, benodigde investeringen, financierings- en subsidiemogelijkheden. Het loket wordt gevestigd in een voorbeeldwoning. In deze woning laten deelnemende bedrijven in praktijk zien hoe raam, vloer en muurisolatie zijn toegepast en wat het gunstige effect daarvan is op het energieverbruik. Ook geven bedrijven voorlichting over installaties. Met de eigenaar van de voorbeeldwoning wordt een huurovereenkomst gesloten voor de periode oktober 2013 tot mei 2014. De gemeente is ‘eigenaar’ van het loket en beheert het loket vanuit die rol als onafhankelijke partij.

Quick Scan

Naast informatie en advies over maatregelen in de woning krijgen de woningeigenaren informatie over de Quick Scan. Met behulp van een Quick Scan wordt een inschatting gemaakt welke voorzieningen voor een woning het meest aantrekkelijk zijn om (snel) rendement te halen. De gemeente De Friese Meren subsidieert het laten opstellen van een quick scan door een onafhankelijk adviseur. De eigen bijdrage van de bewoner is dan nog €25.

Subsidieregeling en duurzaamheidslening

Bij het energieloket krijgen mensen ook informatie over de subsidieregeling van de provincie. De provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor het energetisch verbeteren van particuliere woningen. Daarnaast heeft de provincie Fryslan een duurzaamheidslening opengesteld voor particuliere woningeigenaren. De gemeente streeft ernaar dat tot mei 2014 200 woningeigenaren de beslissing genomen hebben hun woning energetisch te verbeteren en dit hebben uitgevoerd.