Uitslag peiling gemeentenaam: lichte voorkeur voor De Friese Meren

Joure - De inwoners van de nieuwe gemeente De Friese Meren hebben geen duidelijke voorkeur voor De Friese Meren of De Fryske Marren. Dat blijkt uit de meningspeiling die woensdag tegelijk met de verkiezingen is gehouden. Een lichte meerderheid stemt voor De Friese Meren.

Deelname

De deelname aan de peiling was hoog. Er zijn 20.803 kaartjes voor de naampeiling uitgereikt, waarvan 19.922 geldige kaartjes zijn ingevuld. Dit betekent dat 49,8% van de kiesgerechtigden hun mening over de naam heeft laten weten. Van de inwoners die hebben gestemd voor de gemeenteraad heeft dus 95,8% ook deelgenomen aan de naampeiling. 4,2% heeft niet deelgenomen, blanco kaartjes ingeleverd of deze op ongeldige wijze ingevuld.

Uitslag

84,7% van de deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen kiest voor een variant van de naam (De) Friese Meren/(De) Fryske Marren, los van de taalkeuze. 42,4% kiest van de deelnemers kiest voor de Nederlandstalige variant (De Friese Meren), 41,6% kiest voor de Friestalige variant (De Fryske Marren). Ook konden de kiesgerechtigden een eigen suggestie aangeven. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Een tweetal varianten werd bovengemiddeld vaak genoemd: Marre(n)lân (2,9% van de deelnemers aan de verkiezingen, 611 x genoemd) en Súdergo(a) (1,8% van de deelnemers, 365 x genoemd). 148 deelnemers gaven als eigen suggestie aan het woord ‘de’ weg te willen laten. Het zou dan Friese Meren of Fryske Marren worden. Daarnaast werd door 605 deelnemers een suggestie gedaan die één of enkele keren werden genoemd. 3,5% van de deelnemers aan de verkiezingen heeft aangegeven geen naamvoorkeur te hebben.

Aanleiding

De peiling is georganiseerd in opdracht van de drie huidige gemeenten . De uitslag wordt overgedragen aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Deze kan de uitslag gebruiken bij een eventuele discussie over de gemeentenaam. De gemeente gaat op 1 januari 2014 van start onder de naam De Friese Meren. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente heeft echter de mogelijkheid om een naamswijziging door te voeren.