Kerstfair Koudum: 2700 euro voor Kika

KOUDUM - Leerlingen van Bogerman boden vrijdag tijdens de Kerstviering van Bogerman Koudum in de Klink een cheque ter waarde van 2700 euro aan aan een vertegenwoordigster van Kika Nederland. De week daarvoor hadden Tialda de Jager, Tessa de Zwart, Elisa Zwerver en Janieke Samplonius een Kerstfair georganiseerd in de Swel. Zij deden dat in het kader van hun maatschappelijke stage. Janieke: ,,Hast elkenein hat tsjintwurdich wol in famyljelid of in kennis dy’t dy sykte hat. Ek by ús op skoalle is dat sa. Faak stiest machteloas, mar wy tochten dat Kika wol in hiel goed doel wie, om der toch wat oan dwaan te kinnen.” Het enthousiasme van de leerlingen sloeg over op de inwoners van het dorp en personeel van de school. Op de foto bieden de trotse Tialda, Tessa, Elisa en Janieke de cheque van 2700 euro aan aan de stichting Kika. (Foto Rene Spijkerman)