Veertien recreatieondernemers ambassadeur landschap

BALK - Veertien recreatieondernemers uit het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland zijn dinsdag afgestudeerd als Ambassadeur van het Landschap.

De cursus die zij hiervoor volgden is georganiseerd door het IVN Consulentschap Friesland. Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikte dinsdag de certificaten uit. De ondernemers verdiepten zich in het landschap, cultuurhistorie, de rol van de landbouw in het gebied, de flora en fauna. Dinsdag hebben zij zich samen een beeld gevormd hoe zij de toekomst zien van de recreatie in het gebied. Hieruit bleek de gezamenlijke zorg voor het landschap: het visitekaartje van de ondernemers. Eerste ideeën zijn gesmeed voor samenwerking en interessante arrangementen. Zo wordt gewerkt aan een nog mooier aanbod aan activiteiten voor de toerist, met respect voor het karakteristieke landschap en de bijzondere natuur in het gebied. Het IVN organiseert deze cursussen Ambassadeurs van het Landschap voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector door het hele land. Inmiddels zijn al meer dan 1000 ondernemers opgeleid tot Ambassadeur. Zo wordt gewerkt aan meer bewustwording van de waarde van natuur en landschap zowel bij de ondernemers als bij de toerist; en wie de natuur om zich heen intensief beleeft en waardeert, is er ook zuinig op.