Uitbreiding De Klink Koudum

KOUDUM - Gemeenschapscentrum De Klink in Koudum heeft het plan opgevat om het bestaande gebouw uit te breiden met een nieuwe zaal.

De kosten van de uitbreiding met een zaal met 150 zitplaatsen worden geraamd op 900.000 euro. In de onlangs gepresenteerde dorpsvisie van Koudum kwam duidelijk naar voren dat uitbreiding gewenst is. De nieuwe zaal is gepland aan de zijde van de Nieuweweg. Het projectplan is maandag aangeboden aan wethouder Wigle Sinnema van Súdwest Fryslân. De Klink vraagt de gemeente een bijdrage van 454.000 euro. Het resterende deel moet komen uit bijdragen van fondsen, provincie en van De Klink zelf. Daarbij wordt vooral gedacht aan zelfwerkzaamheid. Vanwege de leefbaarheid en de regiofunctie van De Klink, rekent de projectgroep op medewerking van de gemeente.