Harmen de Boer legt eerste steen dorpshuis

SONDEL - Harmen de Boer uit Sondel legde zaterdag de eerste steen voor het dorpshuis in Sondel.

De boer, die zijn grond in 1999 verkocht, zodat de droom voor een eigen dorpshuis in het dorp in vervulling kon gaan, maakte zich vrijdag nog zorgen over zijn ereklusje. ,,Kin it wol, der is noch net in muorke opmetsele”, klonk het bezorgd richting Freark Pietersma, voorzitter Stichting Dorpshuis Sondel. Vrijwilligers zorgden dat er zaterdagochtend een meter hoog gemetseld was aan de voorpui van het nieuwe dorpscentrum. Op die hoogte ligt de ‘eerste steen’ Troffel en cement stonden ’s middags klaar voor De Boer om samen met Feike Samplonius, de bouwmeester van het dorpshuis, de steen te leggen. Pietersma wees de aanwezige dorpsgenoten erop dat er inmiddels al meer dan 1600 vrijwilligers uren in het huis zitten, wat financieel vertaald ruim 30.000 euro is. Alle reden om de vrijwilligers een kerstattentie te geven. De dorpelingen vergaarden zich na de steenlegging in het kale dorpshuis waar glühwein en koffie met kerststol klaarstond. De verwachting is dat het dorpshuis halverwege volgend jaar opgeleverd wordt. Op de foto Feike Samplonius met troffel en Harmen de Boer. Foto Balkster Courant