Handtekeningen voor cultuur in Gaasterlân-Sleat

BALK - Wethouder Frans Veltman tekende vrijdag in het Raadhuis in Balk namens gemeente Gaasterlan-Sleat de uitvoeringsovereenkomst die werd aangegaan met de Stichting Kunst & Cultuur Gaasterlân-Sleat.

Vertegenwoordigers van de muziekverenigingen en de scholen uit Gaasterlân-Sleat tekenden vervolgens convenanten met de stichting. Al met al werden 21 handtekeningen gezet. Met deze convenanten wordt een start gemaakt met de nieuwe invulling van het kunst- en cultuuraanbod in Gaasterlan-Sleat. Door de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst geeft de gemeente de Stichting Kunst & Cultuur Gaasterlan-Sleat opdracht om vraag en aanbod op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en bij elkaar te brengen. Voor dit unieke en innovatieve concept is gekozen om muzieklessen binnen en buiten (docentencollectief) de muziekscholen te stimuleren. Maar ook om kunst en cultuur in het onderwijs te stimuleren en in te passen. Wethouder Frans Veltman benadrukte tijdens de bijeenkomst dat hij blij is dat alle scholen meedoen, ook nu er steeds strengere regels aan het reguliere onderwijs worden gesteld, zoals aan rekenen en taal. Cultuuronderwijs vindt hij, is ook heel belangrijk voor opgroeiende kinderen. Als kinderen met plezier naar school gaan, zijn de resultaten vaak ook beter. Cultuuronderwijs kan hieraan bijdragen. Ook benadrukte hij de pro-actieve rol van scholen zelf. Het budget dat nu beschikbaar is bij de gemeente voor cultuuronderwijs, moet nu benut worden. De cultuurmakelaar kan voor hen op zoek naar leuke en passende projecten. De voorzitter van de stichting, Wytze Algra, gaf aan dat de stichting een stichting is met een ambitie, waarbij verbindingen worden gelegd. ,,Hopelijk kan een dergelijke opzet ook worden doorgezet in de nieuwe gemeente De Friese Meren.” De uitvoering van het convenant ligt voor een groot deel bij de sinds september in functie zijnde cultuurmakelaar Cecile Steenwijk. Op pagina 7 in deze krant een interview met de cultuurmakelaar. Fotobij: Cultuurmakelaar Cecile Steenwijk reikt het ondertekende convenant uit aan Ido de Vries, voorzitter van fanfare Melodia Wijckel, die dinsdagavond in de kerk van Wijckel repeteerde voor het kerstconcert Foto Simon Bleeker