Straatherstel in Harmen Gabesstrjitte Balk

BALK - BALK In de Harmen Gabesstrjitte zijn straatmakers in de stromende regen bezig met het herstellen van het straatwerk. Het hele gebied vanaf Westein tot aan de Herman Gorterstraat wordt onder handen genomen. Het werk is noodzakelijk omdat de weg op plekken behoorlijk verzakt is. Zowel de rijbaan als ook de voetpaden zullen met nieuwe straatmaterialen worden uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden is de Harmen Gabesstrjitte voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Het werk zal in gedeelten uitgevoerd worden om zodoende de overlast te beperken. Gestart wordt met de voetpaden waarna de rijbaan vanaf Westein zal worden opgebroken. De planning is dat het werk, uitgevoerd door A. Faber bv uit Sondel, dat op 17 november begon 4 weken duurt.

Foto Balkster Courant