Nieuw bestuur voor lokale omroep SWF

KOUDUM - De lokale omroep binnen de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een nieuw bestuur.

Daarmee komt een eind aan een bestuurlijk onrustige periode van SWF Lokaal en Radio Markant. De beide omroepen vormen op korte termijn gezamenlijk één nieuwe omroep. Het nieuwe bestuur gevormd nadat eerder bleek dat de beide bestaande besturen van de omroepen niet tot een fusieakkoord konden komen. Het nieuwe ontstond door interventie van een aantal leden van de gemeenteraad en gesprekken met mogelijke bestuurskandidaten door wethouder Sinnema. De bestuursleden zijn Sietske Kanselaar-Rinzema uit Nijland, Durk Stoker uit Koudum, Adrie Hegie uit Sneek, Dick Diepersloot uit Uitwellingerga en Piet Sprik uit Hindeloopen. Het nieuwe bestuur streeft er naar om alle formele bestuurlijke taken met ingang van 1 januari 2012 van de nu nog zittende omroepbesturen over te nemen. Bij de ontwikkeling van het beleid van de nieuwe omroep wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van het eerder door de afzonderlijke omroepbesturen vastgestelde beleidsplan. In overleg met het Commissariaat voor de Media zal het nieuwe bestuur een datum vastleggen waarop de nieuwe lokale omroep “de lucht in gaat”. Tot die tijd zenden de omroepen hun programma's nog even als afzonderlijke stations uit.