Sinne Technyk winnaar collectieve inkoop zonnepanelen Balk, Wijckel en Sloten

Balk - Sinne Technyk, installateur uit Balk en gespecialiseerd in duurzame techniek, is winnaar van de collectieve inkoop van zonnepanelen voor de dorpen Balk, Wijckel en Sloten.

Het initiatief van de collectieve inkoop komt van Mijn Gaasterland. Begin 2013 werd een vergelijkbaar traject opgestart in Harich en Ruigahuizen. Na de zomer van 2013 werd na het succes van het collectief in Harich en Ruigahuizen ook gestart met een initiatief in Balk, Wyckel en Sloten.

Veel animo voor zonnepanelen in Gaasterland

Hoewel de interesse-avonden matig bezocht werden, stonden voorafgaand aan de aftrapavond op dinsdag 4 maart ruim 15 belangstellenden op papier. Een enthousiast team van Mijn Gaasterland werkte wekenlang nauw samen met vertegenwoordigers uit de dorpen. Dat duurzaamheid werkt, bleek wel uit de animo voor de aftrap. Uiteindelijk zaten afgelopen dinsdag ruim veertig man in De Treemter, benieuwd naar de gekozen leverancier en de potentie van (extra) zonnepanelen voor de eigen woning of het bedrijfspand. Tijdens de aftrap werd de geselecteerde installateur aan de geïnteresseerden gepresenteerd. Uit vier aanbieders uit de regio is Sinne Technyk als winnaar geselecteerd. De aanbiedingen van de vier aanbieders bleken inhoudelijk dicht bij elkaar te liggen. Sinne Technyk werd uiteindelijk geselecteerd op basis van het totaalaanbod en de scherpe prijsstelling. Leo van der Molen lichtte op een enthousiaste wijze en inhoudelijke achtergrondinformatie de aanwezigen in over de mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten. Ter sprake kwamen de optimale stand voor zonnepanelen, de techniek, ontwikkelingen in zonnetechniek, specifieke aandachtspunten in verband met beschermd stadsgezicht in Sloten en de procedure van offreren en leveren. Veel vragen werden op deskundige wijze beantwoord.

Inschrijven nog mogelijk tot eind maart

Mijn Gaasterland geeft geïnteresseerden uit Balk, Wyckel en Sloten nog graag de mogelijk om aan te sluiten bij het collectief. Na aanmelding wordt contact opgenomen door Sinne Technyk voor een afspraak. Daarbij kunnen geïnteresseerden hun wensen kenbaar maken, worden de actuele verbruikscijfers besproken en eventuele aanpassingen aan de bestaande installatie in huis. Opgave is mogelijk tot en met 31 maart 2014 door het sturen van een e-mail naar Jan Brinkman, coördinator voor Balk, Wyckel en Sloten: zonnecollectief@mijngaasterland.nl.