Open een veilige wijze genieten van vuurwerk

BALK - Op een veilige wijze genieten van vuurwerk. Dát is het doel van het dit jaar in Emmeloord opgerichte KennisInstituut Vuurwerk Nederland, KIVN.

Het KIVN wil dit realiseren door het opleiden en certificeren van verkopers van vuurwerk én door het beter voorlichten van de consument. Het KIVN is een initiatief van Derk Schilstra, Aniek Menu, Cyril Harkisoon en Nick de Ridder. Het viertal, niet verbonden aan de vuurwerkhandel, stoort zich al jaren aan de onveiligheid en verkeerde voorlichting in deze branche. ,,Wij vinden vuurwerk een mooi onderdeel van onze cultuur”, zegt Schilstra. ,,Maar om daar van te kunnen blijven genieten, moet er wél wat gebeuren. De overheid gaat ons voor met voorschriften als het gaat om opslag en verkoop van vuurwerk. Maar de bedoeling van de voorschriften behoeft op veel plaatsen toelichting en voorlichting. Ook zijn er geen richtlijnen voor het veiligheidsgedrag. Veel mag en nog veel meer wordt toegelaten. Ten slotte is de voorlichting aan de consument van een ongerust-makend laag niveau.” Het KIVN heeft daarom Afsteekwijzer ontwikkeld (www.afsteekwijzer.nl). Afsteekwijzer zorgt me pictogrammen voor een duidelijke gebruiksaanwijzing op de vuurwerkverpakking. KIVN gaat daarnaast verkopers op basis van kennis en ervaring van branchespecialisten en ook met gebruik van de Afsteekwijzer als ondersteuning, opleiden en certificeren. Zie ook de website: www.kivn.nl