Werkgelegenheid provincie Fryslân blijft krimpen

Fryslân - In alle Friese gemeenten is sprake van een dalende of min of meer gelijkblijvende werkgelegenheid.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de werkgelegenheid door de Provincie Fryslân. In geen enkele gemeente is sprake van een groeiende werkgelegenheid. De gemeente Heerenveen is van de vijf grote gemeenten qua werkgelegenheid gelijk gebleven. In de gemeenten Skarsterlân (-2,4 procent), Leeuwarden (-1,7 procent) Súdwest Fryslân (-1,5 procent) en Smallingerland (-1,4 procent) is sprake van een banenverlies. Het aantal fulltime banen (banen van minimaal 15 uur) in Fryslân van april 2012 tot april 2013 is gedaald met 1.7 procent ( 3.815 banen) tot een totaal van 223.300. Het verlies van banen is hiermee groter dan de krimp van 0,9 procent in 2012. Ook in 2010 was er sprake van een krimp van 1,7 procent, gevolgd door een licht herstel in 2011 met 0,3 procent.