Peter Walinga trekt lijst GemeenteBelangen

IJLST -   Peter Walinga uit IJlst gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst trekken van GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân.

  Op dit moment is hij raadslid voor de ChristenUnie. Walinga is een zelfverklaard voorstander van een pragmatische manier van politiek bedrijven. “Mijn voorkeur ging altijd al uit naar een manier van politiek bedrijven waarbij rekening wordt gehouden met alle burgers. Wederzijds respect is mijn motto. Ik wil er zijn voor alle inwoners, ongeacht van welke politieke achtergrond ook. Op dit moment is dit meer dan nodig om politiek tegenwicht te bieden aan alles wat er vanuit Den Haag over de gemeenten wordt uitgestort en vaak met te weinig geld", aldus Walinga. Voor de herindeling  zaten ChristenUnie en GemeenteBelangen in Wymbritseradiel al dikwijls op dezelfde lijn en trokken in de gemeenteraad vaak samen op. “De overstap naar GemeenteBelangen was daarom voor mij niet alleen een kleine stap, maar lag misschien zelfs voor de hand,” zegt Walinga, die aangeeft te denken een 'goede aanvulling' te zullen vormen op de fractie-GemeenteBelangen. De partij, samengesteld uit burgers uit alle gelederen van de samenleving, is blij met zijn komst. “Peter Walinga was al een gewaardeerd collega in de gemeenteraad en wij kijken ernaar uit om hem in onze fractie als lijsttrekker te verwelkomen,” aldus  Jacob van de Pol voorzitter van GemeenteBelangen.Walinga heeft zich inmiddels teruggetrokken van de lijst-ChristenUnie.