Start inschrijving vierde cursus Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

NIJEMIRDUM -  De vierde cursus Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân start op donderdag 23 januari bij Mar en Klif. Wegens succes dit jaar met een extra middagprogramma en mogelijkheid voor financiële bijdrage voor het realiseren van de slotopdracht.

 

Op 23 januari start voor de vierde  keer de cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Dit jaar is de cursus uitgebreid met een extra cursusmiddag. Ook bevat de cursus een complete excursie-dag door het landschap. De cursus sluit af met een Netwerkmiddag waarbij alle oud-cursisten samenkomen en cursisten de eindopdracht presenteren. Ook bestaat er dit jaar voor het eerst een mogelijkheid om een kleine financiële tegemoetkoming te krijgen voor de  realisatie van het eindproduct.   Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zijn unieke combinaties van cultuurhistorische en natuurlijke elementen te vinden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. De merknaam Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.   De cursus Op 23 januari 2013 start de nieuwe cursus ‘Ambassadeurs van het landschap’ voor een ieder die informatie geeft aan de recreant in Zuidwest Fryslân. Bedrijven hebben door de ligging in dit gebied al een band met het landschap en zijn daardoor extra aantrekkelijk voor de gast die de charme en beleving van het landschap zoekt. Tijdens deze leuke cursus doen cursisten veel kennis op van het landschap  en leren zij het landschap als het ware te ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? De cursus zorgt voor verbondenheid en samenwerking, kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn bedrijf daarmee met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Er zijn immers volop kansen om dit landschap toeristisch nog beter te benutten.   Verbondenheid De reacties van cursisten van voorgaande jaren zijn bijzonder positief. Naast de verdieping in en over het landschap is ook de kennismaking belangrijk. Al tijdens bijeenkomst 1 ontstonden de eerste ideeën en/of arrangementen om samen te werken en het Nationaal Landschap onderling te verbinden. Deze chemie was gedurende de gehele cursus merkbaar. Een prachtig fenomeen waarbij de cursisten de verbinding en de samenwerking voor nu en de toekomst durven te zoeken in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De slot- en netwerkmiddag zijn een mooi moment waarbij oud-cursisten met de splinternieuwe  ambassadeurs kennis  en ervaring uitwisselen en met elkaar kunnen netwerken.   De eerste cursusmiddag start op donderdag 23 januari. De tweede bijeenkomst is op donderdagmiddag 6 februari. Bijeenkomst 3 is een excursie dag op donderdag 20 februari. Op donderdagmiddag 6 maart is bijeenkomst 4 en op vrijdagmiddag 14 maart is de Slotbijeenkomst en Netwerkmiddag. Meer informatie over deelname en kosten is te vinden  op www.marenklif.nl en Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland. Opgave via email, vóór 5 januari 2014: info@marenklif.nl.