Laatste ‘Praat met de raad’ 11 december in Heeg

SNEEK - Na twee succesvolle bijeenkomsten vindt op woensdag 11 december de laatste ‘Praat met de raad’ van dit jaar plaats. De bijeenkomst is in it Heechhûs in Heeg van 19.30 tot 20.30 uur.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen uit de regio Heeg die graag met raadsleden in contact willen komen. Belangstellenden hoeven vooraf geen afspraak te maken om er aan deel te nemen. Deze derde ‘Praat met de raad’ is bedoeld voor de regio Heeg met onder andere de kernen IJlst, Nijesyl, Oosthem, Folsgare, Abbega, Wolsum, Blauwhús, Greonterp, Oudega, Gaastmeer, Woudsend, Hommerts en Jutrijp, Osingahuizen en uiteraard Heeg. ‘Praat met de raad’ is vooral informeel. Er is geen agenda, er hoeven vooraf geen afspraken te worden gemaakt en belangstellenden kunnen tijdens dat uur binnenlopen wanneer zij willen. Onder het genot van een kopje koffie kunnen de inwoners dan met de aanwezige raads- of commissieleden in gesprek gaan. Ook de onderwerpen voor zulke gesprekken staan niet vast; de bewoners bepalen zelf waarover zij met de raadsleden willen praten. Tijdens ‘Praat met de raad’ is er gelegenheid voor maximaal drie inwoners om een onderwerp voor alle aanwezigen naar voren te brengen. Wanneer zij dit bij binnenkomst aan een medewerker van de Griffie hebben gemeld, krijgen zij daarvoor de ‘zeepkist’. Een dergelijk praatje mag niet langer dan 5 minuten duren. Het is niet de bedoeling dat alle aanwezigen over de zeepkistonderwerpen met elkaar in discussie gaan. ‘Praat met de raad’ is dit jaar een experiment. Na eerder in Sneek en Koudum is Heeg dit jaar de hekkensluiter. Blijkt ‘Praat met de raad’ te voorzien in een behoefte van de burgers en is het een duidelijke aanvulling op het werk van de raads- en commissieleden, dan zal het in het komende jaar worden voortgezet.