Oude muur blootgelegd bij bouw sluis Stavoren

STAVOREN - Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de tweede sluis in Stavoren heeft aannemer Ballast Nedam archeologische vondsten gedaan. Bij graafwerkzaamheden in de kolk zijn resten van een oude muur blootgelegd. Ook werd een bijzonder ringetje aangetroffen.

  Afgelopen week hebben archeologen van Adviesbureau RAAP verder onderzoek gedaan. Het blijkt om vondsten te gaan uit de 12de eeuw en nog ouder. Dit heeft verder geen gevolgen voor de planning van de bouw van de sluis. Het adviesbureau heeft de hele week onderzoek gedaan op de vindplaats. Dat gebeurde in samenwerking met archeologen van de gemeente Sudwest-Fryslân en provincie Fryslân. Zij kwamen tot de conclusie dat het gaat om sporen uit de 17de  tot de 19de eeuw, 12de/13de eeuw en nog ouder.   Middeleeuwse sporen De vindplaats ligt nabij de vroegere Zuyderpoort van de stad Stavoren. De jongste sporen zijn met name vullingen van vroegere grachten, muurwerk en houten beschoeiingen. Naast aardewerk en botten uit deze periode, zijn twee muntjes aangetroffen. Met name de middeleeuwse sporen zijn bijzonder. Er zijn woonerven uit de 12de/13de eeuw gevonden, van elkaar gescheiden door rijen palen. Binnen deze rijen lagen veel afvalkuilen. De erven waren aangelegd op pakketten van klei om de voeten droog te kunnen houden in het drassige gebied. Bijzonder is ook de vondst van een zilveren ringetje.   Bevestiging door onderzoek Vroeger was Stavoren een belangrijke internationale handelsstad. De stad was veel groter dan dat zij nu is. Het westelijk deel is verzwolgen door de golven, waaronder ook het klooster Sint Odolphus. Van dit oude Stavoren is nog maar weinig bekend. Het vermoeden was er dat de oude stad doorliep tot buiten de huidige zuidelijke stadsgrens. Dit is nu bevestigd door het onderzoek. Stavoren heeft altijd veel last gehad van overstromingen. Dat blijkt ook uit de vele overstromingslaagjes die zijn gevonden, direct onder het 12de/13de eeuwse niveau. Onderin de onderzoeksput zijn veenwinningskuilen gevonden. Dat wijst er op dat veen al gebruikt werd eerder in de Middeleeuwen, nog voordat Stavoren een stad was.   Inmiddels is het onderzoek op de bouwplaats afgerond. De precieze datering moet nog blijken uit de uitwerking van de onderzoeksgegevens. Er volgt een rapport met resultaten. Het is de bedoeling om een selectie van het aangetroffen materiaal in de toekomst in Stavoren tentoon te gaan stellen. De archeologische vondsten hebben geen gevolgen voor de planning van de bouw. De nieuwe sluis is voor de zomer van 2014 klaar.