Samenzang met bekende kerstliederen

Warns - In de Doopsgezinde Kerk in Warns wordt zaterdagavond 14 december om 20.00 uur een samenzangavond gehouden met medewerking van het kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum en het gemengd koor Crescendo uit Warns.

Solisten zijn: Edith Bakker (saxofoon), Mariëtte Hornsveld (piano), Hielke Faber (orgel) en Pietsje Feenstra (directie). De entree is gratis, bij de deur is een collecte. Op zondag 15 december om 16.00 uur zingen dezelfde koren nogmaals in de Petruskerk in Tjerkwerd.