Maarten Offinga lijsttrekker CDA

SNEEK - Maarten Offinga is tijdens een extra algemene ledenvergadering van de CDA-leden in de gemeente Súdwest-Fryslân, gekozen tot lijsttrekker voor het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Op de CDA-kieslijst staan kandidaten uit de gehele gemeente inclusief de Lege Geaёn, voormalig Boarnsterhim. Er is gekozen voor een brede spreiding over het gebied met aansprekende kandidaten. ,,Uit de lijst spreekt een goede balans tussen ervaren kandidaten en nieuwe namen. Opmerkelijk is het aantal jonge kandidaten”, volgens voorzitter Sijbren Mulder. ,,We merken dat het CDA een aansprekende partij is met heldere standpunten die haar beloftes nakomt en dat spreekt mensen aan”, zo stelt Mulder. Het CDA heeft volgens hem aan de basis gestaan van het alom geroemde ‘kernenbeleid’ en het gedegen financiële beleid in de gemeente. ,,Afgelopen drie jaar zijn de belastingen in totaliteit niet verhoogd. Die lijn willen wij doorzetten”. Maarten Offinga benadrukt: ,,Het kernenbeleid, werk, veiligheid en verantwoord financieel beleid zijn belangrijke speerpunten van het CDA, met name in de komende periode”.